Posts tagged “планиране на времето

#какдаучим 01: Правилото на 10-те % и други цифрови подсказки

Често ме питат(е), „как да учим“. Отчитайки с ирония (и леко перифразиране на Laurence J. Peter), че „който умее – го прави, който не го умее – учи другите, а който и това не може: обучава, как се учи“, реших да опитам да ви дам няколко съвета.

 Първият проблем, който трябва да решим е този, че всъщност четем много малко. Издирвайки материалите, подреждайки ги, принтирайки ги, обсъждайки ги, слушайки и разпространявайки изпитните легенди, прахосвайки времето си по всякакъв друг начин, четем недостатъчно в условията на винаги ограничен времеви ресурс. Всички безспорно знаем за полезността на добрата концентрация, на малките почивки и редуването на различните дейности, ала учим, прелиствайки с ниска ефективност часове наред един и същи учебник, постоянно прекъсвайки работата си и всячески разсейваки се.

Ето едно възможно разрешение (моето). То се състои от спазване на няколко прости правила:

а) Бъдете честни със себе си – сметнете и за в бъдеще следете, колко време четете през всеки от дните-изпитания на сесийната си подготовка. Продължете с този тест и през дните на семестъра. Можете да използвате безплатни програми-хронометри като Timesheet – Time Tracker от Google play, например. Стартирайте хронометъра всеки път, когато прегръщате учебника. Тик-такащите секунди ще ви направят по-отговорни и ще намалят желанието ви да се разсейвате със странични неща.

б) Как да използваме това изчисляване? Учете на двучасови блокове. Нека като за начало се доверим на академичното часоброене. В идеята си то ни ориентира, че: концентрираното ни внимание може да продължава най-много около 40-50 минути; след всеки такъв период, е наложително да си починем.

Моята рецепта в тази насока е: занимавайте се с еднотипни дейности (четене на един отделен учебник, статия, четене от лекции, конспектиране, четене на нормативни актове) на блокове от по два часа. Грубата им формула изглежда така: 120 минути = 50 минути четене + 10 минути почивка + още 50 минути четене; липсващите 10 минути неминуемо ще разпръснете в малки вътрешни почивки (взрени в телефоните си, най-вероятно).

в) Колко трябва да прочетем в рамките на тези/всеки два часа? Установете своята норма на производителност. Според мен е важно, винаги когато изучаваме определен текст да проникнем в достатъчна дълбочина, да му дадем време да ни увлече. Това е възможно с простото правило за 10-те процента: винаги когато четем определена книга (разбирайте в рамките на един двучасов блок от занимания), трябва да прочетем брой страници, равен на поне 10% от целия й обем (или от 20 до 40 страници в общия случай). Всяка страница, прочетена в повече ви приближава до предварителното изпълнение на плана ви, а значи и до повече и заслужена почивка.

И накрая, след всеки ваш двучасов блок, стига да сте подчертавали грамотно четения текст (за подчертаването, трябва да поговорим отделно), трябва (ще ви отнеме не повече от 5 минути) да прочетете подчертаните пасажи, за да подкрепите паметта си в течащия процес на запомнянето.

Успех! Non vitae sed scholae discimus!

Коментарите и въпросите се приветстват. Ако сметнете тази статия за полезна, можете да я споделите сред Вашите колеги и в социалните мрежи. Увеличаването на броя на активно и ефективно учещите студенти способства подобряването на учебната среда и в крайна сметка, надявам се, увеличава качеството на Вашето образование.