Видео

Среброто на Господа ми, Борис Гребеншиков, превод

 
 
Думите на Господа са думи чисти, сребро,
очистено от пръст в горнило, седем пъти претопено.
(Пс. 11:7)
 
14. Защото Той ще постъпи като човек, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си:
15. и едному даде пет таланта, другиму два, другиму един, всекиму според силата; и веднага отпътува.
16. Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други пет таланта;
17. също тъй и който взе двата таланта, спечели и други два;
18. а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си.
19. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка.
(Мат. 25:14-19)
 

Среброто на Господа ми

Автор: Борис Гребеншиков.

 

Ранен съм със светла стрела – за мен няма лек.

Ранен съм в сърцето – какво друго ми трябва?

Като че ли, е нежна нощта, като че ли, има още път –

Старият и прав път на нашата любов.

 

А ние все мълчим, все чакаме и броим,

Все пеем за себе си – та за какво ли друго да пеем?

Ала нещо сякаш е не както трябва,

Цветовете избледнели са сякаш,

Сякаш отново липсваш ни Ти…

 

Среброто на Господа ми…

Среброто на Господа…

Нима зная думи, които да мога да кажа за теб?

Среброто на Господа ми…

Среброто на Господа…

По-високо от думите, от звездите,

Там, някъде при нашата тъга…

 

И като селски ковач, ще изляза по тъмно.

Там, където отивам, никой не ще ме последва.

И може би, сляп съм бил.

И може би, не е вярно,

Но зная, какво ме очаква на края на пътя.

 

Среброто на Господа ми…

Среброто на Господа…

Нима зная думи, които да мога да кажа за теб?

Среброто на Господа ми…

Среброто на Господа…

По-високо от думите, от звездите,

Там, някъде при нашата тъга…